Za nami kolejne spotkanie w ramach dyskusji koła Gender dla średnio zaawansowanych.

Tym razem powodem do spotkania był tom „Czytanie. Kobieta, biblioteka, literatura” pod redakcją Agaty Zawiszewskiej i Arlety Galant (obie panie były gościniami spotkania) oraz najnowszy Raport o Stanie Czytelnictwa.

Spotkanie prowadziły: Anna Godzińska i Małgorzata Stadnik.

Wykształcenie i i twórczość literacka jako sposób radzenia sobie z emocjonalnymi konsekwencjami braku rodzinnych i zerwania środowiskowych relacji nie były dostępne dla kobiet z niższych klas społecznych przed rokiem 1918, ponieważ miały one utrudniony dostęp do edukacji, a wstęp do literatury regulował salon kierujący się w relacjach z nimi specyficzną inteligencką ideologią „leczenia tych z dołu”. /”Czytanie. Kobieta, biblioteka, literatura”, s. 518 – Agata Zawiszewska, Służąca czyta/

Dziękujemy za spotkanie.

„Czytanie książek
• W 2015 roku lekturę co najmniej jednej książki zadeklarowało 37% badanych.
• Podobnie jak w poprzednich latach zmienną najsilniej determinującą czytanie książek było wykształcenie – im wyższe, tym wyższy odsetek czytelników. Czytelnictwo jest także wyższe wśród kobiet niż wśród mężczyzn. O ile jeszcze w 2012 roku odnotowywaliśmy nieco silniejszą zależność pomiędzy czytelnictwem a płcią wśród badanych bez wyższego wykształcenia, o tyle od roku 2014 siła tego związku jest podobna we wszystkich grupach wykształcenia.
• Odsetek czytelników książek w Polsce od 2008 roku oscyluje wokół wartości 2/5, w latach 1994−2004 był bliższy 3/5. Wyraźny spadek nastąpił zatem około dekadę temu.
• W porównaniu do roku 2000 czytelnictwo zmalało obecnie najwyraźniej wśród mężczyzn i osób młodych.
• Wybory lekturowe badanych cechuje niewielka zmienność. Największą publiczność mają powieści, zwłaszcza romanse, sensacje i fantastyka. Najczęściej wymienianym autorem był w 2015 roku – podobnie jak w poprzednich latach – Henryk Sienkiewicz.”
źródło: raport Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku. Autorzy: Dominika Michalak, Izabela Koryś, Jarosław Kopeć

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego raportu z badań czytelnictwa za rok 2015 zrealizowanych przez TNS Polska dla Biblioteki Narodowej. Podobne badania na próbie reprezentatywnej obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej prowadzone były co dwa lata od 1992 r., a od 2014 r. – corocznie.

http://www.bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>