Aktywne piątki to cykl warsztatów, treningów i wykładów dedykowanych osobom, które odczuwają potrzebę ciągłego rozwoju, poszerzania wiedzy psychologicznej przydatnej w pracy zawodowej i w życiu prywatnym oraz nawiązywania pogłębiania kontaktów interpersonalnych.

Pracujemy interaktywnie, w kameralnym gronie, opierając się przede wszystkim na posiadanym własnym doświadczeniu. Tematy spotkań stanowią całość służącą wzmacnianiu poczucia własnej wartości, uzupełnianiu posiadanej wiedzy na własny temat oraz poprawie jakości funkcjonowania w grupach (rodzina, znajomi, środowisko zawodowe).


Tematy:

 1. WYPALENIE EMOCJONALNE

  [wypalenie w związkach, w relacjach z innymi; syndrom wypalenia zawodowego; przewlekłe zmęczenie, brak chęci do działania, dolegliwości somatyczne]

  2. BUDOWANIE ZDROWYCH RELACJI Z LUDŹMI

  [otwarta komunikacja, granice, empatia, asertywność]

  3. ZARZĄDZANIE SOBĄ W ZMIANIE I W CZASIE

  [zadania, własne potrzeby, więzi z innymi, ukierunkowane czynności]

  4. STRES – ODZYSKIWANIE WEWNĘTRZNEGO SPOKOJU

  [autoanaliza zachowań w sytuacjach stresowych, świadomość własnych emocji, stres w automotywacji, radzenie sobie w sytuacjach nasilonego stresu]

  5. SAMOOCENA I AUTOPREZENTACJA

  [świadomość siebie, dobre pierwsze wrażenie, zdrowe funkcjonowanie w środowisku zawodowym i prywatnym]

  6. CELE – WYZNACZANIE I ELASTYCZNA KONSEKWENCJA W REALIZACJI

  [znaczenie posiadania celów, wyznaczanie celów, podejmowanie wyzwań, elastyczność w realizacji celów (modyfikacja, rezygnacja)]

   

  Organizacja pracy grupy:

  • rodzaj grupy: zamknięta (stały skład),
  • grupa docelowa: kobiety, mężczyźni – powyżej 20 r.ż.,
  • wielkość grupy: 8-10,
  • ilość spotkań: 6,
  • terminy: piątki – 6 X, 27 X, 3 XI, 27 XI, 1 XII, 8 XII 2017 (na życzenie grupy istnieje możliwość zmiany niektórych terminów).,
  • godziny: 18.00-21.00,
  • miejsce: Szczecin – Śródmieście, ul. Obrońców Stalingradu 9a/1 (wejście od ul. św. Wojciecha),
  • płatność: 300 zł za całość, w tym bezzwrotna przedpłata 150 zł (zwrot przedpłaty jedynie w przypadku, gdy warsztaty nie odbędą się z winy organizatorki). Informacje dotyczące szczegółów płatności zastaną przekazane po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.
  • miejsce w grupie: o zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy  oraz przelanie przedpłaty (ostateczny termin 29.09.2017r.).
  • dodatkowe informacje: tel. 506 074 740 (Małgorzata Mrozik, oddzwaniam na nieodebrane połączenia)
  • warsztaty poprowadzi: Małgorzata Mrozik, psychoterapeutka, socjoterapeutka, dyplomowana trenerka biznesu, szczegóły TU  i TU

  Aktywne piątki

  Imię i Nazwisko :*

  Adres E-Mail :*

  Numer telefonu :*

  Oczekiwania/sugestie

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Strefa Kobiet zgodnie z ustawą z dn.29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu rejestracji w bazie klientów FSK oraz w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub mailową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  Wyrażam zgodę

  Leave a Reply

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  You may use these HTML tags and attributes:

  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>