Fundacja Strefa Kobiet podpisała apel do prezydenta Gdańska i radnych tego miasta w sprawie lokalu dla organizacji Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW Polska.

Apel do prezydenta Gdańska i radnych tego miasta

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW Polska to organizacja od lat działająca na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn. Zajmuje bardzo ważne miejsce na polskiej i międzynarodowej mapie organizacji walczących o równe prawa dla kobiet i mężczyzn. Przeciwstawiając się wszelkim formom przemocy, której ofiarami – co dobitnie wynika ze statystyk – w przeważającej liczbie są kobiety, organizacja ta udziela pomocy kobietom dotkniętym przemocą, a także aktywizuje i wspiera kobiety w życiu społeczno-politycznym.

Podkreślając wagę działalności tego stowarzyszenia, apelujemy do prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i członkiń oraz członków rady miasta Gdańska o umożliwienie funkcjonowania tej organizacji na warunkach o jakie się zwróciła (użyczenie na kolejne lata) w lokalu, w którym dotychczas się mieściła, w sąsiedztwie innych organizacji pozarządowych. Osobista krucjata przeciwko NEWW Polska jednej z członkiń rady miasta, która zarzuca organizacji „promowanie gender i innych lewackich poglądów“ nie powinna udaremnić ani utrudniać stowarzyszeniu funkcjonowania. W przeciwnym razie stracimy na tym my wszyscy, a największymi ofiarami będą kobiety-ofiary przemocy, które zgłaszają się do tej instytucji po pomoc i ją otrzymują.

Niech walka z wyimaginowanym straszakiem gender nie pozbawia nas rozsądku a także empatii! Utrudnianie i udaremnianie działalności organizacjom kobiecym tylko dlatego że edukują, aktywizują i pomagają – idąc z duchem czasu – w dążeniu do równouprawnienia, jest niedopuszczalne i bardzo szkodliwe społecznie. Nie twórzmy precedensu! Nie idźmy drogą, która prowadzi w niebezpieczne rewiry wrogiego kobietom ultrakonserwatyzmu. Nie przyznawajmy racji i nie popierajmy osoby, dla której ludzie, którzy edukują innych i niosą pomoc, są „wrogami narodu“! Nie dosyć, że ultrakonserwatywne środowiska i ugrupowania partyjne opóźniają ratyfikowanie konwencji antyprzemocowej, to jeszcze utrudniają funkcjonowanie tym organizacjom, które przeciwdziałają przemocy i zmniejszają jej skutki w obecnej pozostawiającej do życzenia sytuacji. Wspierajmy je, zamiast rzucać im kłody pod nogi w imię wyimaginowanych lęków!

 

W imieniu Stowarzyszenia Kongres Kobiet

prezeska Dorota Warakomska

 

ORAZ

BABA Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet

Codziennik Feministyczny

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Fundacja Feminoteka

Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO

Fundacja Strefa Kobiet

Fundacja Suwak

Pracownia Badawcza „Center for Gender Studies” Uniwersytet Wrocławski

Stowarzyszenie AKCEPTACJA

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

Stowarzyszenie Kobiet Konsola

(kolejność alfabetyczna)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>