Niedawno apelowałyśmy o podpisanie petycji o szybką ratyfikację Konwencji o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Już w najbliższych dniach, 24-26 września, w trakcie posiedzenia Sejmu odbędzie się głosowanie nad Konwencją. Liczymy, że posłanki i posłowie  zagłosują za jej szybką ratyfikacją.

Pamiętajcie, że przemoc wobec kobiet i przemoc domowa jest plagą nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. „Według badań prof. Beaty Gruszczyńskiej z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoś każdego roku przemocy fizycznej lub seksualnej doświadcza od 700 tysięcy do miliona Polek, a co dziesiąta kobieta w Polsce doświadczyła przestęstwa zgwałcenia lub usiłowania gwałtu. Każdego roku w Polsce zostaje zgwałconych 30 tysięcy kobiet. W wyniku przemocy domowej co roku ginie w Polsce około 150 kobiet. Oznacza to, że każdego tygodnia giną w Polsce 3 kobiety.”* Do tej pory Konwencję ratyfikowało 14 państw europejskich, w tym Turcja.

Rada Europy opracowywując Konwencję chciała by wprowadzono odpowiednie przepisy prawne, jak i budowano infrastrukturę pomocową dla ofiar przemocy domowej i seksualnej. Chodzi m.in o: skuteczną izolację sprawcy przemocy od osób pokrzywdzonych, sprawne i zdecydowane ściganie i karanie sprawców przemocy, 24-godzinną bezpłatną infolinię dla ofiar przemocy, rozbudowaną i skuteczną profilaktykę oraz odpowiednią do potrzeb liczbę schronisk i ośrodków specjalistycznych dla ofiar przemocy domowej.

Petycję podpisujemy tu. My już podpisałyśmy.

 

* Źródło: http://www.change.org/p/pos%C5%82owie-i-pos%C5%82anki-sejmu-rp-apel-do-sejmu-rp-o-ratyfikacj%C4%99-konwencji-o-zwalczaniu-i-zapobieganiu-przemocy-wobec-kobiet-i-przemocy-domowej

Porządek obrat Sejmu

tak dla konwencji

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>