Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Współpracy Społecznej, organizuje spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i środowisk działających na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Do udziału w spotkaniu zostaną również zaproszone media z województwa zachodniopomorskiego. Spotkanie ma odbyć się 27 czerwca 2013 r.
w Szczecinie.

Celem spotkania jest omówienie zjawisk dyskryminacji w województwie zachodniopomorskim, wskazanie istotnych problemów w realizacji działań na rzecz równych szans oraz zainicjowanie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji w województwie zachodniopomorskim.

Spotkanie ma odbyć się 27 czerwca 2013 r. w Szczecinie, o godz. 10.00. W przypadku zainteresowania czynnym udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie faksem na nr 91 44 16 331, bądź mailem na adres: mszczuko@wzp.pl

Szczegółowych informacji o organizowanym spotkaniu udziela Pani Marta Szczuko, pracownik Wydziału Współpracy Społecznej UM WZ pod numerem tel. 91 44 16 227.

 

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
data wydarzenia: 2013-06-27 
organizator: Wydział Współpracy Społecznej UM WZ 
adres: Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>