Połączone siły Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Koalicji na rzecz Równych Szans, w tym Stowarzyszenie Strefa Kobiet wystąpiły do Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, z pytaniami o stan realizacji Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania (KPDRT). Upominamy się również o rolę obserwatora dla NGO.
Poniżej przedstawiamy całą treść listu podpisaną w imieniu Koalicji na rzecz Równych Szans przez Krzystofa Śmiszka, Prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) oraz, w imieniu Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej przez Małgorzatę Dymowską wiceprezeskę Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA).
Warszawa, 9 maja 2014
Szanowna Pani
Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania
Szanowna Pani Minister,
W imieniu Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Koalicji na rzecz Równych Szans – połączonych sił 77 organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz partnerów społecznych działających na rzecz praw człowieka oraz równego traktowania, zwracamy się z pilnym apelem o przekazanie informacji na temat aktualnego stanu realizacji Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016 (KPDRT) oraz jak najszybsze włączenie organizacji pozarządowych do systemu monitorowania KPDRT.
Wkrótce minie pół roku od czasu przyjęcia KPDRT przez Radę Ministrów. Program ma być realizowany do końca pierwszej połowy 2016 roku, a więc jeszcze tylko przez 24 miesiące. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1.Czy został powołany Międzyresortowy Zespół do spraw monitorowania realizacji KPDRT? Czy ustalony został tryb, sposób i forma monitorowania?
2.Kiedy i w jakim trybie organizacje pozarządowe zostaną zaproszone w roli obserwatora do udziału w pracach Zespołu?
3.Jaki jest aktualny stan realizacji KPDRT w odniesieniu do poszczególnych celów?
Przypominamy, że Koalicja na rzecz Równych Szans i Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej na każdym etapie przygotowania KPDRT były aktywnie zaangażowane w konsultacje społeczne jego zapisów. System realizacji i monitorowania KPDRT wprost podkreśla rolę organizacji pozarządowych jako instytucji zaangażowanych zarówno w realizację działań na rzecz równego traktowania, jak i monitorowanie całego Programu. Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania stanowi podstawę realizacji zadań państwa w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Zwracamy uwagę, że opóźnienia czy ewentualne zaniechania w realizacji Programu będą mieć bezpośrednie przełożenie na utrzymywanie się dyskryminacji części Polek i Polaków oraz osób przebywających na terenie Polski.
Liczymy na odpowiedź w tej sprawie oraz przyszłą współpracę w monitorowaniu postępów realizacji Programu.
Z poważaniem,
Małgorzata Dymowska                                     Krzysztof Śmiszek
Wiceprezeska Zarządu TEA                              Prezes Zarządu PTPA
Do wiadomości:
– Pani prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich
Organizacje członkowskie Koalicji na rzecz Równych Szans oraz Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej:
1.Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej – koordynator Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej
2.Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – koordynator Koalicji na rzecz Równych Szans
3.Akceptacja. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych
4.Amnesty International
5.Centrum Edukacji Obywatelskiej
6.Centrum Inicjatyw UNESCO
7.Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
8.Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
9.Helsińska Fundacja Praw Człowieka
10.Ekspedycja w Głąb Kultury
11.FORUM 50+
12.Forum Żydów Polskich
13.Fundacja Aktywizacja
14.Fundacji Aktywności Lokalnej
15.Fundacja Autonomia
16.Fundacja Bez Dyskryminacji
17.Fundacja Centrum Praw Kobiet
18.Fundacja Dla Odmiany
19.Fundacja Generacja
20.Fundacja eFkropka
21.Fundacja Feminoteka
22.Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej
23.Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”
24.Fundacja Klamra
25.Fundacja MaMa
26.Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
27.Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
28.Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
29.Fundacja Nasza Przestrzeń
30.Fundacja Osiem Marzeń
31.Fundacja „Pies Przewodnik”
32.Fundacja Przestrzeń Kobiet
33.Fundacja REVERS
34.Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
35.Fundacja Równości
36.Fundacja Rownosc.org.pl
37.Fundacja Trans-Fuzja
38.Fundacja TUS
39.Fundacji „Vis Maior”
40.Fundacja Wiedza Lokalna
41.Fundacja Wolontariat Równości
42.Grupa Edukacyjna Poradni Zdrowia Psychoseksualnego „Bez tabu”
43.Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON
44.Hollaback! Polska
45.Instytut Podkarpacki
46.Kampania Przeciw Homofobii
47.Koalicja Karat
48.Lambda Bydgoszcz
49.Lambda Warszawa
50.Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
51.Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
52.Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
53.Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji
54.Stowarzyszenie Homo Faber
55.Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO
56.Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
57.Stowarzyszenie Jeden świat
58.Stowarzyszenie Kobiet Konsola
59.Stowarzyszenie Kofe(m)ina
60.Stowarzyszenie Kolektyw Odrobina Kultury
61.Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Naukowe „KEN”
62.Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”
63.Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12
64.Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności”
65.Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Edukacji Seksualnej TUMA
66.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
67.Stowarzyszenie Nigdy Więcej
68.Stowarzyszenie Otwarte Forum
69.Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL
70.Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”
71.Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa “Bardziej kochani”
72.Stowarzyszenia Romów w Polsce
73.Stowarzyszenie Strefa Kobiet
74.Stowarzyszenie „W stronę Dziewcząt”
75.Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza
76.Związek Nauczycielstwa Polskiego
77.Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>