gender znak

 

Dyskusja dotyczyć będzie unijnych polityk dotyczących kobiet na różnych obszarach (ogólnie, w kwestii urlopów macierzyńskich/rodzicielskich,podejść do problemu gwałtu, związków partnerskich kobiet oraz praw migrantek) oraz ich regionalnych (nie)implementacji. Czy o poziomie wdrożeń decydują lokalne 'wojny o gender’? czy w UE panuje założenie o zunifikowanych standardach ochrony praw kobiet? czy w ogóle ta kwestia jest dyskutowana? Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 grudnia w Warszawie.

 

Program konferencji:WTOREK, 10 GRUDNIA
Centrum Zielna, sala Europa 10.00 Otwarcie

 • Małgorzata Tarasiewicz, NEWW Polska, Polskie i Europejskie Lobby Kobiet 
 • Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania 

10.15 Panel 1:
Prawa kobiet w UE: podobne standardy czy regionalne różnice?

 • Monika Ksieniewicz, Biuro Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania 
 • Karolina Kędziora, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 
 • Dina Loghin, Fundacja SEF, Rumuńskie Lobby Kobiet 
 • Jurate Puidience, Litewskie Lobby Kobiet 

Celem panelu jest dyskusja nad unijnymi politykami oraz ich krajowymi implementacjami. Czy istnieje presja na zunifikowane standardy czy panuje założenie, że standardy już są podobne? Jakie są konsekwencje obu podejść dla praw kobiet? Czy stosunek społeczeństwa do gender decyduje o jakości implementacji polityk mających gwarantować równość płci?

11.30 Prezentacja “Barometru gwałtu” – raportu Europejskiego Lobby Kobiet na temat gwałtu w UE.

 • Małgorzata Tarasiewicz, NEWW, Polskie i Europejskie Lobby Kobiet, 
 • Obserwatorium ds. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet EWL 
 • Beata Kubica, Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Opole 

12.00 PRZERWA KAWOWA

12.30 Panel 2.
Urlopy rodzicielskie i kwestia zatrudnienia. Unijne polityki a percepcja zawodowej aktywności kobiet w dobie bezrobocia.

 • Maria Pazos Moran, PLENT, Międzynarodowa Koalicja na Rzecz Równych, 
 • Nietransferowalnych i w 100% odpłatnych urlopów rodzicielskich 
 • Staffan Herrström, Ambasador Szwecji w Polsce 
 • Agnieszka Graff, Uniwersytet Warszawski 
 • Kata Kavehazi, JOL LET, Węgierskie Lobby Kobiet 

W panelu omówione zostaną kontrowersje wokół regulacji dotyczących długości i warunków urlopów macierzyńskich i rodzicielskich w UE, kwestia zaangażowania ojców w rodzicielstwo, ograniczenia w dyskursie dotyczącym macierzyństwa i ojcostwa oraz dylematy związane z neoliberalną presją odnośnie zatrudnienia kobiet a konserwatywnym ‘trzymaniem kobiet w domu’.

14.00 LUNCH

14.30 Panel 3:
Prawa kobiet LBT w UE i poza UE. Czy brak ustawy o związkach partnerskich
to łamanie praw kobiet?

 Lepa Mladenovic, serbska działaczka na rzecz praw kobiet i LGBT, laureatka tegorocznej nagrody im. Anny Klein Fundacji Heinricha Bölla
 Yga Kostrzewa, Lambda Polska
 Marta Abramowicz, Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado

W panelu omówione zostaną unijne rozwiązania prawne w zakresie ochrony praw kobiet LBT, różnice w regulacjach oraz konsekwencje braku ustawy o związkach partnerskich dla kobiet.

16.00 PRZERWA KAWOWA

16.30 Panel 4.
Ochrona praw migrantek: standardy, do których dążymy.

 • Lesia Kostina, Nasz Wybór, współzałożycielka Rady Migrantek w Polsce 
 • Ewa Hołuszko, Stowarzyszenie Wolnego Słowa 
 • Marta Siciarek, Centrum Wsparcia Imigrantów I Imigrantek, NEWW 

Celem panelu jest omówienie kwestii zobowiązań społeczności przyjmujących względem integracji migrantów/ek, problemów wynikających z ustawy o cudzoziemcach i różnic w położeniu migrantek w krajach UE oraz potrzebie budowy sieci współpracy na rzecz wzmocnienia praw migrantek w Polsce.

18.00 Zamknięcie pierwszego dnia

ŚRODA, 11 GRUDNIA
Hotel Gromada Centrum, sala Malwa

9.00 Panel 1:
W jaki sposób pokazywać regionalne różnice i lobbować na rzecz równej i zunifikowanej ochrony praw kobiet we wszystkich krajach UE? Jak współpracować w tym celu z krajami spoza UE?

 • prof. Joanna Senyszyn, posłanka do Europarlamentu 
 • prof. Monika Płatek, UW 
 • Monika Ksieniewicz, Biuro Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania 
 • Lidia Geringer de Oedenberg, posłanka do Europarlamentu (nagranie wideo) 

Dyskusja ze wszystkimi zaproszonymi gościniami.

10.30 PRZERWA KAWOWA

11.00 Panel 2:
Perspektywa nowych krajów członkowskich – problemy regionalne oraz standardy, jakie chcemy osiągnąć w zakresie równości płci.

Wspólne wypracowywanie rekomendacji na obszarach:

 • Urlopy rodzicielskie a kwestia uczestnictwa w rynku pracy 
 • Sytuacja kobiet migrantek 
 • Sytuacja kobiet LBT 
 • Problem gwałtu oraz standardów podejścia do problemu. 

13.00 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
13.15 LUNCH

Konferencja organizowana jest przez Fundację NEWW Polska, Polskie Lobby Kobiet w Partnerstwie z Fundacja im. Róży Luksemburg. 
Pierwszy dzień konferencji odbędzie się w Centrum Zielna, Warszawa, ul. Zielna 37 w sali Europa.

Drugi dzień konferencji odbędzie się w Hotelu Gromada Centrum, Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 2 w sali Malwa

WAŻNE:
Osobom, które zgłoszą się pierwsze zwracamy koszty podóży i organizatorki zapewniają nocleg.  

ZGŁOSZENIA: Marta Siciarek: siciarek@neww.org.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>