Kołbaskowo, wtorek…10.00 rano… jesiennie, ciepło, słonecznie, ale wiatr urywał głowy, a jednak młode mamy pojawiły się dzielnie ze swoimi pociechami w Kawiarence.

Zaczęłyśmy drugą odsłonę „Metod wychowawczych”. To był czas dla młodych Mam na analizę skutków agresji i kar cielesnych wobec dzieci, sposobów komunikacji z maluchami, wartości nagród i pochwał i znaczenia bezpiecznego domu dla zdrowego wzrastania ich dzieci.

Pojawiło się też u tych młodych kobiet sporo autoanalizy poczucia własnej wartości, deficytów i mocnych stron. Są niesamowicie głodne zmian, bo najzwyczajniej w świecie chcą po prostu dobrze żyć!

Dziękuję za emocje i refleksje. Warto było!

*

Najlepszym miejscem pod słońcem jest dom, w którym żyją ludzie ofiarowujący sobie w najtrudniejszych chwilach tak rzadki dar, jak wybaczenie. /G. McDonald/

*

Karanie przynosi najlepsze efekty, gdy stosują je ci, którzy kochają, a nie ci, którzy kochają karać. /P. Callway/

*

Przemoc jest zawsze okrutna, nawet jeśli słuszny jest jej powód. /F. Schiller/

Fot. Kawiarenka dla mam

Fot. Kawiarenka dla mam

Fot. Kawiarenka dla mam

Fot. Kawiarenka dla mam

 

***

„GPS dla rodziny” – to projekt innowacyjny testujący, realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Realizacja projektu, którego przewodnim motywem jest poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia, przewidziana jest na okres: 01.03.2012 – 31.12.2014, na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:
A. Pracownicy OPS, PCPR oraz PUP zajmujący się problematyką wykluczenia społeczno-zawodowego;
B.

  1. Kobiety, po urodzeniu dziecka, w trakcie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego
  2. Kobiety, w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, które nie podjęły zatrudnienia po jego urodzeniu

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>