16_dni

Już po raz 24. startuje w 180 krajach Międzynarodowa Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć (25 listopada – 10 grudnia). Jej celem jest, jak sama nazwa wskazuje, zwrócenie uwagi na problem przemocy ze względu na płeć oraz wywieranie nacisku na wszelkie instytucje i władze odpowiedzialne za podejmowanie działań przeciwko przemocy.

W bieżącym roku temat przewodni Kampanii brzmi:

„Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”

Za Fundacja Autonomia: Prawo do bezpiecznej edukacji to jeden z najważniejszych elementów rozwoju człowieka. Jest gwarantowane przez szereg międzynarodowych konwencji, strategii i planów, jednak wciąż kilkadziesiąt milionów dzieci na świecie ma ograniczony dostęp do kształcenia, jest regularnie narażone na przemoc w szkole lub w drodze do/ze szkoły. Dotyczy to przede wszystkim dzieci i młodzieży żyjących na terenach zagrożonych konfliktem zbrojnym lub przesiedlonych/migrujących w wyniku takich konfliktów. Ale przemoc jest POWSZECHNA również w polskiej szkole. Niestety wdrażane w kraju programy przeciwdziałania przemocy w edukacji zupełnie nie rozwiązują problemu, gdyż w ogóle nie trafią do jego źródeł (czytaj więcej na: http://kampania16dni.pl/zasoby-edukacyjne/edukacja-bezpieczna-dla-wszystkich). Dlatego konieczne jest podejmowanie realnych, systemowych działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w edukacji.

W Polsce drugim tematem, na który szczególnie zawracamy uwagę w tym roku, jest przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami. Dlaczego? Ponieważ są grupą społecznie niewidoczną, a przemoc wobec nich niezmiennie pozostaje tematem tabu. Tymczasem badania Parlamentu Europejskiego pokazują, że prawie 80% kobiet z niepełnosprawnościami doświadczyło przemocy, a prawdopodobieństwo doświadczenia przez nie przemocy seksualnej jest czterokrotnie większe niż przeciętnie.

Kampania 16 Dni Akcji została zainicjowana w 1991 roku przez Women’s Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers (obecnie Center for Women’s Global Leadership http://www.cwgl.rutgers.edu). Aby symbolicznie podkreślić związek między przemocą wobec kobiet, a naruszaniem praw człowieka, a także położyć nacisk na fakt, że taka przemoc jest pogwałceniem praw człowieka, inicjatorki wybrały dni pomiędzy Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet (25 listopada), a Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka (10 grudnia). W Polsce ogólnokrajową Kampanię koordynuje fundacja Autonomia, realizująca działania własne i wspierająca osoby prywatne, organizacje pozarządowe i instytucje z kilkudziesięciu miejscowości, w tym m.in. z Krakowa, Bielska-Białej, Gdańska, Warszawy, Opola, Łodzi, Poznania, Kielc, Białegostoku, Szczecina, Lublina, Chorzowa, Zabrza, Wrocławia, Zgierza, Sosnowca, Nowego Targu, Giżycka, Tarnowskich Gór, Góry (dolnośląskie), Wieliczki, Szaflar (małopolskie), Chełmka (małopolskie) i Piszu (warmińsko-mazurskie). Część działań tegorocznej polskiej Kampanii odbędzie się na Białorusi.

W ramach polskiej Kampanii, oprócz intensywnych działań informacyjnych w mediach, zrealizowanych zostanie kilkadziesiąt wydarzeń, w tym: spektakle i happeningi, interwencje performatywne w przestrzeni miast, I Bieg Białej Wstążki, wystawy, tzw. żywe biblioteki, prezentacje wyników badań dot. przemocy domowej w polskich sądach, spotkania i dyskusje oraz, szczególnie ważne ze względu na temat tegorocznej edycji, wydarzenia bezpośrednio dotyczące bezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy w edukacji. Wśród nich znajdą się m.in.: warsztaty WenDo, antydyskryminacyjne, antyprzemocowe dla chłopców i mężczyzn, warsztaty z tzw. konsentu (metoda promująca praktykowanie zgody jako formy skutecznego przeciwdziałania przemocy seksualnej ), a także projekcje filmów edukacyjnych. Szczegółowe informacje o wydarzeniach znajdują się na stronie http://kampania16dni.pl/kalendarz, ale lokalnie ma wydarzyć się znacznie więcej.

Źródło: http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=aktualnosci&ajdi=149

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>