Od 6 do 19 maja mieszkańcy Szczecina będą mogli głosować na swoją kandydatkę do tytułu „Szczecinianka Roku 2013”. Głosowanie za pośrednictwem SMS przeprowadzi Partner Plebiscytu – Kurier Szczeciński. Laureatkę poznamy 23 maja br. podczas Gali Finałowej Plebiscytu.

Do tytułu zgłoszono 21 kandydatek. Wśród nich znalazły się:

 • Katarzyna Szych – nominowana za działania na rzecz sportowego stylu życia w ramach Stowarzyszenia Ruchowa Akademia Zdrowia.  Inspiruje dzieci, młodzież i dorosłych do zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej.  Biega, bo lubi i zaraża innych tą pasją
 • Anna Biały – koordynatorka projektu Aktywna Książka, nominowana za promowanie czytelnictwa, zwłaszcza wśród najmłodszych oraz pokazywanie książki z różnych, także tych mniej oczywistych perspektyw
 • Anna Graczyk-Osowska, prezeska stowarzyszenia Polites za akcję społeczną  „Godzina Dla Szczecina”, której celem jest aktywizowanie lokalnej społeczności – dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin, klubów, klas, kół, organizacji pozarządowych, instytucji, grup nieformalnych – poprzez organizowanie dowolnych inicjatyw na rzecz miasta, które podlegają ocenie mieszkańców Szczecina
 • Anna Żyłowska – nominowana za cykl prelekcji pn. „Nie zapraszaj raka – są milsi goście”, których celem jest szerzenie wśród młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych wiedzy na temat zachorowalności na raka płuca i inne nowotwory, spowodowanych paleniem tytoniu
 • Beata Karlińska – za działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim za walkę o lepsze warunki samodzielnego i niezależnego funkcjonowania niepełnosprawnych
 • Dorota Mickiewicz – prowadząca akcję „Szczecin Rozdaje”, nominowana za udowadnianie, że Szczecinianie mają wielkie serce
 • Emilia Goch – założycielka Baltic Neopolis Orchestra, nominowana za wkład w kulturę Szczecina i promowanie miasta, za stworzenie unikalnej lokalnej muzycznej marki, za godne wypełnianie zadań ambasadora miasta
 • Ewa Komorowska – dziekan Wydziału Filologicznego US za organizowanie cyklicznych konferencji międzynarodowych promujących młodych naukowców kształcących się w Szczecinie oraz za stworzenie młodym mieszkańcom Szczecina  możliwości edukacji w zakresie języków niedostępnych do tej pory na uczelniach lokalnych (m. in. chiński, szwedzki)
 • Ewa Ornacka – dziennikarka śledcza m.in. „Wprost”, nominowana za promowanie Szczecina podczas spotkań autorskich w Polsce
 • Kinga Maciaszczyk – koordynatorka akcji „Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości – Szczecińskie Szkoły Dla Potrzebujących”, nominowana za motywowanie i aktywizowanie uczniów szczecińskich placówek do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciakom
 • Klaudia Podkalicka – kierowca rajdowy i wyścigowy, nominowana za obalanie mitu „baby za kierownicą”, konsekwentne dążenie do wytyczonego sobie celu oraz za udowadnianie innym, że kobiety doskonale radzą sobie ze spełnianiem swoich marzeń
 • Magdalena Machałowska – organizatorka warsztatów Szczecin Jams, za  otwieranie umysłów na nowe rozwiązania muzyczne
 • Małgorzata Mrozik –  nominowana za aktywizację pań powyżej 60 roku życia, a przede wszystkim pokazanie im, że w tym wieku nadal mogą realizować własne pasje, zdobywać nowe umiejętności oraz nawiązywać pozytywne relacje z innymi
 • Małgorzata Polańska-Matz – prezeska szczecińskiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu, nominowana za pokazywanie, jak być otwartym i nie bać się inności, za uwagę w wysłuchiwaniu trosk rodziców niepełnosprawnych dzieci oraz  za udowadnianie, że wychowanie dziecka autystycznego nie jest tylko ogromnym wysiłkiem, a oznacza także radość i szczęście
 • Maria Andrzejewska – prowadzi Fundację Balet, nominowana za wieloletnie pomaganie młodym muzykom i tancerzom w ich edukacji oraz za prezentowanie mieszkańcom Szczecina największych tancerzy z kraju i ze świata
 • Maria Trojanowicz-Kasprzak – aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza i angażująca się w edukację dzieci emerytka, prowadzi blog www.czytanieglobalne.edu.pl, nominowana za inspirowanie rodziców i nauczycieli do stosowania kreatywnych metod w edukacji małych dzieci
 • Natalia Szostak – artystka, nominowana za „Platerówkę” – organizację miejsca spotkań artystycznych przy ulicy Emilii Plater w Szczecinie
 • Paulina Ratajczak – prezeska fundacji „Las Sztuki”, nominowana za dwuwymiarową kampanię o charakterze społecznym i artystycznym  pn. „Przepraszam! Tworzę się”
 • Sylwia Fabiańczyk-Makuch, dyrygent i kierowniczka artystycznego Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie, nominowana za wyjątkowe sukcesy na rzecz promocji kultury i pieśni morskiej, nie tylko w naszym regionie i kraju, ale i w świecie
 • Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz – szefowa Teatru Nie Ma, nominowana za oswajanie każdej przestrzeni  pod spektakl teatralny, a  tym samym za udowadnianie, że aktorstwo to żywa więź między ludźmi
 • Urszula Stawicka – nominowana za Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej, który w 2013 roku obchodził swój dziesiąty jubileusz. Za pośrednictwem tego wydarzenia Szczecinianie  poznają  najważniejsze tradycje wykonawstwa muzyki dawnej, nawiązujące do najważniejszych zagadnień kultury muzycznej Szczecina.

Partner główny Plebiscytu

logo_marszalek.jpg

Patroni medialni:

Kurier_Szczeci__ski.JPG

tvp_szczecin.jpg

szczecinfo_logo_kolor.jpg

Źródło: http://www.kobietydlaszczecina.pl/strona_126.htm

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>