Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju odpowiedziało na pismo, opracowane przez Hollacback! Polska, Stowarzyszenie Strefa Kobiet, Codziennik Feministyczny, Fundację Feminoteka oraz Porozumienie Kobiet 8 Marca, W piśmie prosiliśmy o kontrolę  programu  edukacyjnego „Drogi Zaufania” ze względu na brak poszanowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W odpowiedzi Ministerstwo potwierdza, że wcześniej oceniało kampanię negatywnie. Niestety, dopiero po nagłośnieniu sprawy w mediach, podjęto decyzję o skierowaniu sprawy do Centrum Unijnych Projektów Transportowych,  z „prośbą o szczegółową weryfikację spełniania przez beneficjenta zasad równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji w ramach realizowanego projektu, a także podjęcie ewentualnych środków zaradczych w związku z zaistniałą sytuacją”.

odpowiedz mir

Link do listu protestacyjnego: http://www.strefakobiet.org/sygnowalysmy-list-w-sprawie-kontroli-w-gddkia-zwiazanej-z-projektem-zaufajne-drogii/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>