logo małe_jpg

 

Dotychczasowa współpraca w zakresie szkoleń i warsztatów, wydarzeń i wolontariatu mi.in. z:

 • Polskim Związkiem Głuchych w Łodzi
 • Polskim Związkiem Głuchych w Szczecinie
 • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie
 • Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci w Szczecinie
 • Polskim Związkiem Głuchoniewidomych w Szczecinie
 • Stowarzyszeniem Polites w Szczecinie
 • DK Słowianin w Szczecinie
 • Ośrodkiem Teatralnym Kana w Szczecinie
 • Centrum Aktywizacji Języka Migowego w Szczecinie
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołbaskowie
 • Stowarzyszeniem Orlik Drawsko Złocieniecka w Drawsku Pomorskim
 • Projektem xpozycja w Szczecinie
 • Strefą Szczecin

***

 

W naszej ofercie znajdują się szkolenia, treningi, warsztaty i mentoring dla kobiet i młodzieży. 

 

Warsztat – Rozwijanie umiejętności liderskich

Elementy warsztatu:

 • Funkcje i dynamika zespołu
 • Tworzenie zespołu
 • Etapy organizacji pracy zespołu
 • Kierownik czy lider?
 • Lider – kto to taki?
 • Kierowanie zespołem
 • Style zarządzania zespołem
 • Współpraca w zespole

 

Warsztat – Skuteczne zarządzanie sobą w czasie

Elementy warsztatu:

 • Autoanaliza w kontekście zarządzania czasem z wykorzystaniem SWOT
 • Moja alokacja czasu
 • Moje zarządzanie czasem; PERFECT
 • Wyznaczanie celów: SMART, „plasterki salami’
 • Pożeracze czasu
 • Wyznaczanie priorytetów, Macierz Eisenhowera
 • Planowanie : 60/40, ALPEN

 

Warsztaty wychowawcze dla rodziców

Elementy warsztatu:

 • Co zamiast klapsa?
 • Jak być dobrym rodzicem?
 • Jak kochać wystarczająco dobrze?
 • Moc słów
 • Dziecko ma prawo do emocji

 

Warsztaty dla młodych mam

Elementy warsztatu:

 • Jestem matką, czyli kim? – moja tożsamość, moje zasoby, deficyty, potrzeby, moja gotowość na zmiany
 • Matka – człowiek, kobieta – uwalnianie się od stereotypów
 • Czas dla mam a czas dla dziecka i rodziny
 • Delegowanie zadań w domu – jak być wystarczająco dobrą matką?
 • Kim jest moje dziecko? – fazy rozwoju, potrzeby
 • Efektywna komunikacja i współpraca z dzieckiem
 • Aktywne i wspierające słuchanie
 • Kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem
 • Pomoc dziecku w budowaniu i wzmacnianiu pozytywnego obrazu siebie
 • Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
 • Powrót do pracy – Jak godzić życie rodzinne z zawodowym?
 • Jak mądrze zarządzać domowym budżetem?

  

Warsztat – Sztuka autoprezentacji

Elementy warsztatu:

 • Funkcje autoprezentacji
 • Strategie autoprezentacji
 • Porażki w autoprezentacji: czynniki wewnętrzne i zewnętrzne
 • Radzenie sobie z porażkami
 • Trema
 • Jak optymalnie przygotować się do autoprezentacji?
 • Style mówców

 

Trening antydyskryminacyjny

Elementy treningu:

 • Moja tożsamość
 • Etykietowanie
 • Stereotypy
 • Uprzedzenia

 

Warsztat – Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Elementy warsztatu:

 • Zachowania wobec różnic interesów
 • Strategie radzenia sobie z różnicami interesów
 • 5 etapów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • Rozwiązywanie konfliktów – techniki komunikacyjne
 • Formułowanie własnych interesów
 • Negocjacje problemowe i pozytywne

 

Warsztat – Przywództwo przez integrację

Elementy warsztatu:

 • Przywództwo spersonalizowane
 • Przywództwo rozproszone
 • Przywództwo autentyczne
 • Przywództwo przez integrację
 • Budowanie przywództwa przez integrację
 • Holistyczny obraz wpływu przywództwa

 

Warsztat – Wolontariusz, czyli kto?

Elementy warsztatu:

 • Ja – moja tożsamość
 • Ja – moje mocne cechy
 • Ja – mój kontakt z otoczeniem, rola w otoczeniu, wpływ na otoczenie
 • Moje widzenie świata: tuleja czy perspektywa
 • Wolontariat – prawa i obowiązki, grupy odbiorców, szkolenia dla wolontariuszy, możliwości rozwoju
 • Tworzenie modelu wolontariusza idealnego

 

Warsztat – Funkcjonowanie efektywnego zespołu

Elementy warsztatu:

 • Obszary funkcjonowania zespołu, diagnoza poziomu funkcjonowania własnego zespołu
 • Komunikacja w zespole
 • Kłopoty w przekazywaniu i przyjmowaniu informacji w zespole
 • Sytuacje konfliktowe w zespole, symptomy sytuacji konfliktowych, czynniki sprzyjające konfliktom, korzyści wynikające z konfliktów w zespole
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole, analiza sytuacji konfliktowej, rozpoznawania własnego stylu reagowania na sytuacje konfliktowe, radzenie sobie ze stresem, umiejętności negocjacyjne.

 

Trening antystresowy

Elementy treningu:

 • Stres – czym jest?
 • Ciało – techniki relaksacyjne, rola odżywiania i odpoczynku w redukcji stresu
 • Emocje – techniki relaksacyjne i oddechowe, techniki odreagowywania
 • Zachowanie – jak wyrażać emocje?, asertywne wyrażanie emocji, sposoby radzenia sobie z gniewem
 • Myśli – myśli i przekonania a emocje, zmiana toksycznych przekonań na pozytywne
 • Inteligencja emocjonalna
 • Budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, język porozumienia bez przemocy

 

Trening zarządzania emocjami

Elementy treningu:

 • Emocje – czym są?, mechanizm powstawania emocji, rola emocji, wpływ emocji na relacje interpersonalne
 • Niezdrowe strategie emocjonalne – agresja, mechanizmy obronne
 • Zdrowe strategie obronne – Świadomość emocjonalna
 • Ciało – techniki relaksacyjne i oddechowe, techniki odreagowywania
 • Zachowanie – wyrażanie emocji, asertywne wyrażanie emocji, radzenie sobie z gniewem
 • Myśli – myśli i przekonania a odczuwanie emocji, sposoby zmiany negatywnych przekonań na pozytywne
 • Budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, język porozumienia bez przemocy

 

Trening automotywacji

Elementy treningu:

 • Motywacja – czym jest?
 • Automotywacja – motywatory i antymotywatory
 • Wewnętrzne filtry autmotywacji – moje wartości, moje cele
 • Samokontrola emocjonalna – radzenie sobie z emocjami, rola Dorosłego (elementy AT)
 • Automotywacja w realizacji zadań
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

 

Grupa wsparcia / warsztaty dla młodzieży LGB:

Elementy: 

 • Moja tożsamość
 • Moja płeć psychiczna
 • Ja a otoczenie
 • Problemy z funkcjonowaniem w najbliższym otoczeniem
 • Otrzymuję wsparcie i wspieram

 

 

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>