Z wielką radością informujemy, że Strefa Kobiet została zakwalifikowana do Akademii Testów Dyskryminacyjnych.

„Akademia Testów Dyskryminacyjnych” jest 5 – miesięcznym kursem dla 15 osób, który ma na celu przekazanie przedstawicielom i przedstawicielkom organizacji pozarządowych umiejętności efektywnego posługiwania się prawem antydyskryminacyjnym, a w szczególności skutecznego gromadzenia środków dowodowych za pomocą tzw. testów dyskryminacyjnych – narzędzia uznanego w całej Europie za jedno z najskuteczniejszych środków dowodowych w procesach o dyskryminację. Oprócz wiedzy teoretycznej dotyczącej metodologii gromadzenia środków dowodowych na dyskryminację, metodologii opracowywania strategii testów dyskryminacyjnych i ich planowania, uczestnicy zdobędą również praktyczne umiejętności skutecznego przeprowadzania testów i przekładania ich wyników na język środków dowodowych. Celem kursu jest także nabycie umiejętności współpracy z mediami celem włączania kwestii dotyczących dyskryminacji do debaty publicznej. Podczas szkoleń zostaną również poruszone kwestie świadomościowe dotyczące między innymi mechanizmów powstawania nierówności, grup mniejszościowych zagrożonych nierównym traktowaniem, stereotypów dotyczących różnych grup społecznych jak również kwestie prawne z zakresu polskich i unijnych prawnych standardów antydyskryminacyjnych.

ptpa-jpg

Dziękujemy Polskiemu Towarzystwu Prawa Antydyskryminacyjnego za zaproszenie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>