Maciej Mrozik - 3mmedia - xpozycja_strefa kobiet_IMG_7459

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

 

„Jeśli będziemy bezustannie powtarzać godzące w nas inwektywy, stereotypy, głupstwa, zneutralizujemy je lub nawet zrobimy z nich pozytywną broń. Rekonstruując język, zdemistyfikujemy „substancję”.

„Zburzyć należy wszystkie mury, a więc i te, które każą chować się w subkulturowych gettach innym „innym”.

 „Nie czytając genderowo, nie zobaczyłabym politycznych, społecznych, świadomościowych nitek. Nie rozumiałabym mowy pokolenia, które dyskutuje często w wyłącznie męskim gronie, nie uwzględniając zmian w świecie. Nie zdumiałoby mnie, że przestrzenie wielu tekstów są zaprojektowane ksenofobicznie, jakby na ulicach miast, w miejscach pracy, w intelektualnych sporach nie spotykali się dziś ludzie obu płci, lecz jakby istniała płciowa segregacja, której istnienie w historii poznaliśmy dzięki gender studies. Nie rozróżniałabym także literatury kobiet i literatury produkującej patriarchalne stereotypy dla kobiet. Uważam więc, że nie rozumiałabym świata, który jest mój. Nie byłabym podmiotem, ale przedmiotem manipulacji.”

Cały tekst: http://kobiety-kobietom.com/literatura/recenzja.php?art=460

 

 

„Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie.”, Inga Iwasiów

Wyd.: Wydawnictwo W.A.B., Warszawa, 2004

 

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>