CISGENDERYZM / CISPŁCIOWOŚĆ / CISSEKSUALNOŚĆ

osoby cispłciowe to takie, których płeć biologiczna jest spójna z tożsamością płciową. Zalicza się do nich większość populacji.

 

COMING OUT

Termin (od angielskiego “to come out of the closet” – “wyjść z szafy”) określający proces samodzielnego ujawniania przez osobę identyfikującą się jako nieheteroseksualna swojej odmienności seksualnej, w tym w postaci społecznego ujawnienia swojej nieheteroseksualnej orientacji seksualnej. 

CROSSDRESSING

zakładanie ubiorów przynależnych płci przeciwnej; nie jest do końca równoznaczne pojęciu TRANSWESTYTYZM, ponieważ przez CROSSDRESSING przeważnie widzi się przebieranie w ubiory płci przeciwnej w ogóle (aktorzy, drag kings, drag queens), a przez TRANSWESTYTYZM rozumie się przebieranie w ubiór płci przeciwnej dla osiągnięcia pewnej satysfakcji (emocjonalnej bądź seksualnej), ma podłoże psychiczne; tak więc można te zależności określić następująco: każdy transwestyta jest crossdresserem, ale nie każdy crossdresser jest transwestytą.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>