MASKULIZM

ideologia i ruch społeczny, powstały jako dopełnienie feminizmu, postulujący równouprawnienie kobiet i mężczyzn, walczący z dyskryminacją mężczyzn, bagatelizacją ich praw, niekiedy wręcz mizoandrią, zrodzonymi również w wyniku rozrostu znaczenia feminizmu; nie uznaje się tej ideologii jako przeciwną feminizmowi, a raczej ją dopełniejącą: i feminizm i maskulizm walczą o równouprawnienie, każdy z tych ruchów o pełne równouprawnienie swojej płci; maskulizm walczy m.in. o zrównanie praw ojców i matek, wprowadzenie do kultury Zachodu roli ojca o takim samym znaczeniu, jakie ma rola matki, likwidację powszechnej służby wojskowej, zwrócenie większej uwagi na problemy zdrowotne mężczyzn.

 

MIZOANDRIA (ANDROFOBIA, MIZOANDRYZM)

niechęć, silne uprzedzenie, nienawiść w stosunku do mężczyzn; w większości wypadków występuje u kobiet, zdarzają sie jednak i mężczyźni dotknięci mizoandrią.

 

MIZOGINIA (MIZOGINIZM)

niechęć, silne uprzedzenie, nienawiść w stosunku do kobiet; generalnie uważa się, że jest to stosunek mężczyzn do kobiet, zdarzają się jednak i kobiety dotknięte mizoginią.

 

MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE

W Polsce zamieszkuje 9 mniejszości narodowych (Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy i Żydzi) oraz 4 mniejszości etniczne (Karaimi, Łemkowie, Romowie i Tatarzy).

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>