QUEER THEORY – (często tłumaczone jako „społeczna teoria różnicy”, „teoria odmienności”)

dziedzina gender studies, powstała z gay and lesbian studies i studiów feministycznych; zajmuje się krytyczną analizą kategorii tożsamościowych związanych z seksualnością, podkreślają heteronormatywny charakter kultury; skupiają się na każdej tożsamości płciowej i seksualnej aktywności; powstała na początku lat 90’ XX wieku, nazwę swą zawdzięcza Eve Sedgwick, Judith Butler oraz Dianie Fuss., które w 1990 r., ją przedstawiły- od słowa ‘queer’ (polskim ekwiwalentem może być słowo „pedał”, „ciota”, „lesba”), pejoratywnego określenia, jakiego używano do końca lat 80 jako inwektywę dla homoseksualistów; by uniknąć dalszego ubliżania i odebrać obrażającym ich broń, homoseksualiści zaczęli przejmować słowo ‘quuer’ na swój własny użytek i sami siebie zaczęli tak nazywać, co w konsekwencji doprowadziło do obniżenia negatywnego wydźwięku słowa.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>