marley

Bob Marley

*

Mówisz, ze kochasz deszcz, ale chowasz się pod parasolką, gdy pada. Mówisz, ze kochasz słońce, ale szukasz cienia, by w nim schronić się, gdy świeci. Mówisz, że kochasz wiatr, ale zamykasz okno, gdy wieje. Dlatego boję się, gdy mówisz, że mnie kochasz.

*

Gdy żyjesz w tu i te­raz, zos­ta­wiasz za sobą lep­szą przeszłość i siejesz ziar­no lep­szej przyszłości.

*

Im człowiek jest mądrzej­szy, tym głupszy.

*

Ilość głup­stw po­pełnionych przez człowieka jest pro­por­cjo­nal­na do po­ziomu je­go ciekawości.

*

Często wiel­ce się chwa­li ludzi, którzy od­da­li włas­ne życie, by ktoś in­ny przeżył. Oso­biście uważam to za idiotyzm spo­wodo­wany nieświado­mym bra­kiem sza­cun­ku do włas­ne­go życia.

*

Na wszys­tko na­leży pat­rzeć z kil­ku stron.

*

Jest tyl­ko jed­no za­nie­czyszcze­nie śro­dowis­ka – ludzie.

o autorze: http://www.bobmarley.com/

***

 prachett

Terry Pratchett

*

Ludzie, którzy nie potrzebują innych ludzi, potrzebują innych ludzi, by im okazywać, że są ludźmi, którzy nie potrzebują innych ludzi.

*

Kłamstwo obiegnie cały świat, zanim prawda zdąży włożyć buty.

*

Zawsze pamiętaj, że tłum, który oklaskuje twoją koronację, jest tym samym tłumem, który będzie oklaskiwał twoją egzekucję.

*

Jeśli się wie, czego inni naprawdę, ale tak naprawdę pragną, można nimi pokierować.

*

Jak się zaczyna, nie wiedząc nic, to wszystko jest możliwe.

o autorze: http://www.terrypratchettbooks.com/

 ***

houellebecq

Michel Houellebecq

*

Niestety, brak chęci do życia nie wystarcza, by mieć ochotę na śmierć.

*

To, co działa naj­le­piej, co naj­silniej, po­pycha ludzi do wy­siłku, to najzwyk­lej­sze i naj­pros­tsze dążenie do pieniędzy.

*

Na prze­cięciu dróg ko­muni­kacyj­nych człowiek zbu­dował gi­gan­tyczne i brzyd­kie met­ro­polie, gdzie każdy, zam­knięty w ano­nimo­wym mie­szka­niu w bu­dyn­ku nieróżniącym się niczym od in­nych, ab­so­lut­nie wie­rzy, że jest cen­trum świata i miarą wszechrzeczy.

o autorze: http://pl.wikipedia.org/wiki/Michel_Houellebecq

 ***solzenicyn

Aleksander Sołżenicyn

*

– A było to tak. Rozdawał Allah życie i dawał wszystkim zwierzętom po pięćdziesiąt lat, że niby wystarczy. A człowiek przyszedł ostatni i Allah miał dla niego już tylko dwadzieścia pięć. (…) Obraził się człowiek: mało! Allah powiada: wystarczy. A człowiek swoje: mało! No to idź, mówi Allah, i poproś, może ci kto odda ze swoich. Poszedł człowiek, spotkał konia. “Słuchaj – mówi – dostałem za krótkie życie. Odstąp mi trochę lat.” – “Proszę, weź sobie dwadzieścia pięć.” Poszedł dalej, spotkał psa. “Ty, pies, odstąp mi trochę lat życia!” – “Proszę, weź sobie dwadzieścia pięć.” Poszedł dalej. Małpa. Ona też odstąpiła mu dwadzieścia pięć. Wrócił do Allaha. A Allah mówi tak: “Sam zadecydowałeś. Przez pierwsze dwadzieścia pięć lat życia będziesz żyć jak człowiek. Drugie dwadzieścia pięć będziesz harować jak koń. Trzecie dwadzieścia pięć będziesz szczekać jak pies. A przez ostatnie dwadzieścia pięć lat będą się z ciebie śmiać jak z małpy…

*

Wygodniej wierzyć innym, niż samemu sobie.

*

Ilu ludzi, tyle dróg!

o autorze: http://cytaty.o.pl/spoleczenstwo-oparte-na-literze-prawa/#c-author-description

 ***

zafon

C. Ruiz Zafón

*

Sekret wart jest tyle, ile warci są ludzie, przed którymi powinniśmy go strzec.

*

Nie ma martwych języków, są tylko uśpione umysły.

*

Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to, co już masz w sobie (…).

o autorze: http://pl.wikipedia.org/wiki/Carlos_Ruiz_Zaf%C3%B3n

***

 

flagg

Fannie Flagg

*

Oczywiście, kiedy wyszłam za Cleo, byłam zupełnie zielona. – Zaśmiała się. – Nawet ci nie powiem, jak bardzo. Nic nie wiedziałam o seksie ani co się za tym kryje i nigdy przedtem nie widziałam nagiego mężczyzny, a taki widok, kochanie, jeżeli nie jest się na niego przygotowaną, może przestraszyć na śmierć.”

*

Jego pojęcie o tym, jak się wiedzie krajowi, określała wielkość niedopałków, które zbierał z chodników.”

o autorce: http://pl.wikipedia.org/wiki/Fannie_Flagg

***

 sher

Barbara Sher

*

Gdy kończy się pośpiech, otwiera się czas.

*

Z chwilą, gdy rezygnujesz z walki, by być wszechwładnym pojawia się… bezpieczeństwo.

*

Rezygnujesz z iluzji mocy i przyznajesz, że wszechświat kręci się wokół własnej osi bez twojej pomocy.

*

Próbujesz być wszystkim, czym możesz być i przestajesz  być kimś innym.

*

Gdy zrozumiesz swoje ludzkie ograniczenia już się nie spieszysz. Nie cierpisz pod ciężarem tak wielu obowiązków, bo gdy czas dla ciebie zwolnił, cieszysz się wieloma chwilami każdego dnia.

*

Szczytem odniesionego sukcesu jest luksus dawania sobie czasu, by robić to, co chce się robić.

*

Powinnaś przesunąć swoje pragnienia na szczyt i pozwolić spaść wielu życzeniom innych ludzi – albo wypaść zupełnie – z twojej listy priorytetów.

*

Masz prawo żyć tak jak postanowisz, dopóki nie depczesz praw innych.

*

Twoje prawa nie znaczą wiele, jeżeli brakuje ci odwagi, by się o nie upomnieć.

*

Możesz całemu światu oznajmić, jak niesprawiedliwie jesteś traktowana, ale skoro nie potrafisz się zmusić, by coś z tym zrobić, twoje skargi nigdy nie ustaną i nic się nigdy nie zmieni.

*

Nie starasz się by ciebie dobrze traktowano; pełnisz nieustająca misję, by być najbardziej niesamolubną misję, by być najbardziej niesamolubną osobą, jaka żyje.

*

Życie nie jest twoje, jeżeli boisz się wolnego czasu.

*

Twoje życie nie jest twoje, jeżeli dostosowujesz się do samolubnych ludzi.

*

Czas brać bezczelnie i po prostu.

*

Wiele czasu zajmuje mi martwienie się o to, co mam zrobić.

*

Dlaczego nie wyrażamy naszego gniewu, kiedy jest jeszcze niewielki, aby nie rozbudował się do niedającego się opanować poziomu? Z powodu obezwładniającego przerażenia, że staniemy się znienawidzeni.

*

Jeżeli nie czujesz się bezpiecznie, nie stawiasz żądań i nie bronisz się.

*

Nie możesz spodziewać się, że ludzie będą uczciwi tylko dlatego, że o to prosisz, zwłaszcza, gdy przez dłuższy czas pozwalałaś by nie ponosili konsekwencji swego postępowania.

*

Będziesz musiał WZIĄĆ to, czego potrzebujesz.

*

Nie możesz prosić ludzi by traktowali cię jako osobę, która ma pewne prawa; musisz stać się taką osobą i pokazać im to.

*

Nie czuj się zobowiązanym do podania ważnej przyczyny odmowy.

*

Przestać narzekać i zająć się sprawami, tak by życie ci pomagało, zamiast cię powstrzymywać.

*

Wymaga odwagi by traktować swoje zainteresowania z szacunkiem.

*

Wymaga odwagi by uczyć się czegoś nowego i być kiepskim na początku. Nie winić siebie za brak umiejętności.

*

Iść tak daleko, jak to możliwe lub zrezygnować, gdy uznasz, że to nie dla ciebie.

*

Zmieniać decyzję, jeżeli zmieniasz zdanie i nigdy nie przejmować się tym jak to wygląda.

*

Odwaga, żeby nigdy nie pozwolić nikomu innemu na mówienie ci, kim jesteś. By pamiętać, że jeżeli ludzie uważają, że jesteś głupi czy zły, a nawet dobry, to nie oznacza, że taki faktycznie jesteś.

*

Odwaga by wyrabiać w sobie niewrażliwość na destrukcyjny krytycyzm i nie dopuszczać by ktoś budził w tobie powątpiewanie o twoich zdolnościach.

*

Odwaga by przestać naśladować innych ludzi w tym, co robią.

o autorce: http://www.barbarasher.com/index.htm

*** 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>