Popieramy!!!

Co roku ponad 150 kobiet ginie z rąk domowych oprawców, 800 tysięcy jest ofiarami przemocy fizycznej i seksualnej, a – szacunkowo – około 4 milionów przemocy psychicznej i ekonomicznej. Ofiarami przemocy domowej są również dzieci, mężczyźni, ludzie starzy. Dla setek tysięcy kobiet dom jest bardziej niebezpiecznym miejscem niż ulica, również dlatego, że przemoc domowa nie zawsze jest wykrywana. Kobiety boją się i wstydzą o niej mówić. Wiele z nich uważa, że przemoc jest czymś nieuniknionym, „naturalnym”, wpisanym w życie rodzinne. Nieprawda! Każda osoba ma prawo do bezpieczeństwa i nietykalności cielesnej! Każda ma prawo do szczęścia i rozwoju! Przemoc domowa przekreśla te prawa i unieważnia je. Jest przyczyną cierpienia kobiet, dzieci, ludzi słabych, całych pokoleń, bo przemoc rodzi przemoc. Zerwijmy krąg przemocy!  Nazwijmy przemoc najbardziej perfidnym i okrutnym złem, które krzywdzi, kaleczy, niszczy jednostki, rodzinę i społeczeństwo.

„Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” jest kompleksowym i skutecznym narzędziem walki z przemocą. Apelujemy do polskiego Sejmu o natychmiastową ratyfikację Konwencji! Jest ona potrzebna krzywdzonym kobietom, dzieciom, wszystkim ofiarom i świadkom przemocy. Nic nie usprawiedliwia opóźnień w ratyfikacji! Żaden pretekst nie jest wart cierpienia, krzywdy, zdrowia i życia  kobiet.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz praw człowieka, równości kobiet i mężczyzn, budowy społeczeństwa obywatelskiego domagają się natychmiastowej ratyfikacji i urzeczywistnienia zapisów Konwencji.

 

„STOP” DLA PRZEMOCY! „TAK” DLA KONWENCJI!

 

Stowarzyszenie Kongres Kobiet

oraz:

Amnesty International

BABA Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet

Centrum Praw Kobiet

Codziennik Feministyczny

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań

Europejska Feministyczna Inicjatywa w Polsce

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Fundacja Edukacja-Równość-Aktywność-Dialog-ERA DIALOGU

Fundacja Feminoteka

Fundacja MaMa

Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO

Fundacja Strefa Kobiet

Fundacja Trans-Fuzja

Głosy Przeciw Przemocy

Grupa Łódź Gender

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Hollaback! Polska

Instytut Spraw Publicznych

Koalicja Ateistyczna

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Polish Professional Women Network

Porozumienie Kobiet 8 Marca

Społeczeństwo „Fair”

Stowarzyszenia AKCEPTACJA

Stowarzyszenie Era Kobiet Koszalin

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

Stowarzyszenie Kobiet Konsola

Stowarzyszenie Pro Femina

(lista w porządku alfabetycznym)

Źródło: http://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/apel_kongresu_kobiet_i_organizacji_pozarzadowych_o_ratyfikacje_konwencji_antyprzemocowej

 

Niestety TAKICH głosów nie brak:

Według Forum [przyp. FSK: Forum Kobiet Polskich] konwencja wywołuje w społeczeństwie polskim ogromny niepokój i powinna być szeroko konsultowana, a jej cele powinny zostać wyjaśnione społeczeństwu. – Konwencja nie wprowadza bowiem żadnych nowych rozwiązań zapobiegających przemocy wobec kobiet, gdyż są już one obecne w polskim prawie. Usiłuje natomiast doprowadzić do głębokich zmian społecznych i kulturowych, o czym społeczeństwo powinno być w pełni poinformowane – czytamy we wniosku skierowanym do marszałka.

Źródło: http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,17359898,Episkopat__Konwencja_o_zwalczaniu_przemocy_wobec_kobiet.html

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>