Fundacja Edukacji Przedszkolnej wprowadza  do ponad 20 przedszkoli projekt „Równościowe Przedszkole”, mający na celu przygotowanie dzieci do życia w świecie nastawionym na większą tolerancję, równość i szacunek dla odmienności. 
Przeciwnicy projektu zarzucają mu szerzenie genderyzmu i dyskryminowanie chłopców. 
 

W związku z tym dualistycznym podejściem rodzice maluchów poczuli się zaniepokojeni i poprosili o wyjaśnienia Ministerstwo Edukacji Narodowej. Otrzymali następującą:

„Za dopuszczenie do użytku w przedszkolu lub w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania odpowiada dyrektor przedszkola lub szkoły w porozumieniu z rodzicami –

odpowiada rodzicom pani Bożena Skomorowska z MEN.

Nauczyciele mają prawo do swobody w wyborze metod (…), co wynika z autonomii szkół i autonomii zawodowej nauczycieli, zagwarantowanej w ustawie o systemie oświaty.?

 

MEN umywa ręce, dwa obozy ścierają się nadal, a rodzice pozostają w niepewności.

 

Źródło: http://wsumie.pl/rodzina/73513-gender-zamiast-rytmiki

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>