Jak wygląda problem pedofilii w kościele polskim? Ile jest takich przypadków? Jak było w Stanach? Na te pytanie i nie tylko próbuję odpowiedzieć autor.

„Sztan­da­ro­wy przy­kład jest jed­nak z Pod­kar­pa­cia. Ty­la­wa. Ks. Mi­chał M. mo­le­sto­wał dziew­czyn­ki z tej pa­ra­fii przez ponad 30 lat. Ks. ar­cy­bi­skup Józef Mi­cha­lik, po ujaw­nie­niu spra­wy, księ­dza wziął w żar­li­wą obro­nę. A jego oskar­ży­cie­li i ofia­ry – łajał. Po wy­ro­ku ksiądz dalej słu­żył, choć prze­nie­sio­no go do nie­od­le­głej miej­sco­wo­ści.

Polecamy.

Więcej na stronie: http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/jak-to-naprawde-jest-z-pedofilia-wsrod-ksiezy/f12qn.

 

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>