Dokument Nr 9576                                                                                                                          Warszawa  17-04-2013

Petycja dotycząca szybkiej ratyfikacji

Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy

 

Do: Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów RP 

00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3

Petycja dotycząca szybkiej ratyfikacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
Wzywamy rząd polski do szybkiej ratyfikacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Konwencja zapewnia ofiarom skuteczną ochronę, czyniąc ich bezpieczeństwo absolutnym priorytetem. Pełni również funkcje prewencyjne poprzez wskazanie na społeczne i kulturowe uwarunkowania przemocy wobec kobiet, rodzin i dzieci oraz zobowiązanie państwa do ich eliminacji. Dzięki wprowadzeniu w życie Konwencji będziemy nie tylko skuteczniej chronić ofiary i karać sprawców, ale także zapobiegać zjawisku przemocy wobec najsłabszych.
Każdy dzień opóźnienia prac nad ratyfikacją Konwencji to dzień cierpień tysięcy bezbronnych ofiar. Przerwijmy krąg przemocy i bezradności. Ratyfikujmy Konwencję jak najszybciej!
Podpisy pod petycją zbieramy do 31 maja 2013 r.

Niżej podpisany/a:

Magdalena Środa

Kongres Kobiet

00-640  Warszawa  biuro@kongreskobiet.pl

Źródło: http://petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=9576

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>