Parada Równości od innych wydarzeń typu gay-pride na świecie różni się swoim inkluzywnym charakterem – nie walczymy o prawa osób LGBT a o prawa wszystkich wykluczonych. Przejdziemy ulicami stolicy, by przypomnieć rządzącym i społeczeństwu o wszystkich wykluczonych i ich prawach. Podmioty tworzące Komitet Organizacyjny zajmują się na co dzień różnymi dziedzinami, zatem czerpiąc z ich doświadczeń prezentujemy postulaty, które nie dotyczą tylko środowiska LGBTQ, z którym kojarzona jest Parada Równości.

 

  • Znoszenie barier architektonicznych, ograniczających dostępność dóbr kultury, miejsc rozrywki, a także innych miejsc publicznych osobom z niepełnosprawnościami lub rodzicom z wózkami dziecięcymi. Wykluczenie przestrzenne to izolacja społeczna.
  • Uchwalenie ustawy regulującej związki nie będące małżeństwami, w tym szczególnie zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań opiekuńczo-prawnych.
  • Wprowadzenie aktywnej polityki antydyskryminacyjnej dotyczącej wszystkich
    mniejszości, w tym szczególnie rozszerzenie przepisów dotyczących mowy nienawiści o kwestie dotyczące tożsamości płciowej i orientacji seksualnej oraz skuteczne egzekwowanie już istniejących regulacji.
  • Wprowadzenie uregulowań prawnych ułatwiających proces medycznego i prawnego potwierdzenia płci osobom transseksualnym.
  • Nowelizacja ustawy o ochronie praw zwierząt, zaostrzenie przepisów dotyczących maltretowania i zabijania zwierząt oraz zwiększenie wykrywalności i karalności tego typu przestępstw.
  • Wprowadzenie do szkół rzetelnej, nowoczesnej i neutralnej światopoglądowo edukacji dotyczącej ludzkiej seksualności, życia w różnorodnym społeczeństwie oraz nauczanie otwartości na inność.
  • Otwieranie i udostępnianie przestrzeni miejskiej społeczeństwu oraz zaprzestanie zamykania już istniejących obszarów integracji społeczności lokalnych.

Źródło: http://wolontariatrownosci.pl/parada/?page_id=1824

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>