UWAGA: Wobec wszystkich samorządów, które podjęły lub podejmą uchwały „antygenderowe”, zostaną przesłane wnioski o kontrolę do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Europejskiej oraz marszałków województw z kontekście nieprawidłowości wydatkowania środków unijnych niezgodnie z przeznaczeniem.

Samorządy, które głośno przyjęły uchwały „antygenderowe”, po cichu realizują projekty unijne z obowiązkową zasadą gender mainstreaming. Łączne kwoty tych projektów to:

Jaworzno (powiat) – ponad 15 mln zł (15.072.394,00 zł)
Łapy (gmina) – blisko 10 mln zł (9.820.058,00 zł)
Ostrołęka (miasto) – blisko 8 mln zł (7.853.783,00 zł)

Białystok (miasto, rozważa uchwałę) – blisko 61 mln zł (60.841.872,00 zł)
Kielce (miasto, rozważa uchwałę) – blisko 3,5 mln zł (3.395.021,00 zł)
Łowicz (miasto, rozważa uchwałę) – blisko 1,5 mln zł (1.388.930,00 zł)
Wadowice (powiat, rozważa uchwałę) – ponad 25 mln zł (25.029.371,00 zł)

******

7 lutego 2014 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Feminoteki i PTPA. Tematem była zapowiedź działań prawnych wobec samorządów, które pod bezpośrednim lub pośrednim wpływem biskupów katolickich podejmują uchwały „antygenderowe”. Tego typu działania samorządowców są niezgodne zarówno z prawem polskim, jak i unijnym. Równość praw i szans kobiet i mężczyzn zapisana jest w 33 art. Konstytucji RP. Gender mainstreaming jako zasada Unii Europejskiej została zapisana m.in. w Traktacie Amsterdamskim i Traktacie Lizbońskim.

Źródło: http://www.feminoteka.pl/news.php?readmore=9509

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>