Maciej Mrozik - 3mmedia - xpozycja_strefa kobiet_IMG_7472

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

 

„Neurotyk, z powodu lęku przed rozdarciem z jednej a koniecznością funkcjonowania i działania jako spójna całość z drugiej strony, podejmuje rozpaczliwe wysiłki rozwiązania własnego konfliktu. Chociaż udaje mu się odnieść krótkotrwały sukces przez stworzenie sztucznej równowagi, wciąż rodzą się nowe konflikty i wciąż podejmuje on nowe środki zaradcze, by je usunąć ze swej świadomości. Każdy krok na tej uciążliwej drodze do wewnętrznej jedności czyni neurotyka bardziej wrogim, bardziej bezradnym, bardziej wylęknionym i odizolowanym od siebie samego i innych. Powoduje to, ze trudności leżące u podłoża konfliktu staja się jeszcze dotkliwsze, a możliwość ich rzeczywistego usunięcia coraz trudniejsza do zrealizowania. W ostateczności ogarnia go beznadzieja. Stara się więc powrócić do stanu jedności poprzez uciekanie się do sadyzmu, co w efekcie wzmacnia poczucie beznadziejności i jest źródłem nowych konfliktów.”

 

Opis:

W „Naszych wewnętrznych konfliktach” autorka prezentuje dynamiczną teorię nerwicy, której jądrem jest zasadniczy konflikt między nastawieniem „do”, „przeciwko” i „od” ludzi. Chociaż obraz rozwoju nerwicy przedstawiony przez Horney jest mało optymistyczny, nazywa ona swoją teorię konstruktywną. Wynika to z jej przekonania o możliwości rozwiązania konfliktów neurotycznych za pomocą rzetelnie prowadzonej pracy analitycznej oraz wiary w to, że człowiek może się zmieniać tak długo, jak żyje.

 

„Nasze wewnętrzne konflikty”, Karen Horney

Wyd.: Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2011

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>