IDENTYFIKACJA PŁCIOWA / TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA / TOŻSAMOŚĆ PŁCI (ang. gender identity)

termin, przez który rozumie się gender (psychologiczną, kulturową płeć) z którą jednostka się identyfikuje. Kulturowo i społecznie zdeterminowane wyobrażenie własnej osoby – koncepcja samej lub samego siebie – jako kobiety lub mężczyzny. Jest to forma tożsamości społecznej.

 

INTERSEKSUALIZM (HERMAFRODYTYZM, OBOJNACTWO)

występowanie u jednego osobnika cielesnych cech obu płci; hermafrodytyzm dzieli się na obojnactwo prawdziwe, obojnactwo rzekome, obojnactwo rzekome żeńskie i obojnactwo rzekome męskie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>