W ramach Kampanii 16 dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet przeprowadziłyśmy 3 warsztaty antyprzemocowe. Pracowałyśmy w grupach zamkniętych. Uczestniczkami i uczestnikami warsztatów były osoby w wieku od 30 do 72 lat, w przeważającej większości kobiety.

Pracowałyśmy i -liśmy metodami warsztatowymi, po to by wszystkie osoby miały okazje do doświadczania, bo to w sumie najważniejsze.

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

Przemoc skutkuje…

Życie pod wpływem bezustannej krytyki, poniżania, wyzwisk, upokorzeń, nieuzasadnionych oskarżeń, gróźb, drwin, izolacji od społeczeństwa, wzbudzania lęku, podsłuchiwania, kontrolowania, wmawianie winy, zakazów wychodzenia z domu, nękania, dręczenia, nadużywania zaufania, manipulowania, kłamania, agresji słownej, to tylko niektóre rodzaje PRZEMOCY PSYCHICZNEJ.

Zadawanie ran i bólu, cięcie, gryzienie, wyrywanie włosów, bicie, duszenie, popychanie, skręcanie, drapanie, pozbawianie jedzenia, picia i snu, przymuszanie do spożywania alkoholu lub narkotyków – przykłady PRZEMOCY FIZYCZNEJ.

Gwałt, zmuszanie do współżycia i innych zachowań seksualnych, zmuszanie do odbywania stosunków seksualnych z innymi osobami, upokarzanie z powodu orientacji lub zachowań seksualnych ofiary, zachęcanie do pornografii, zmuszanie do masturbowania się – przykłady PRZEMOCY SEKSUALNEJ.

Uzależnienie ekonomiczne ofiary względem sprawcy, zakaz pracy zarobkowej, kontrolowanie wszystkich wydatków, zabieranie wynagrodzenia, niszczenie mienia – przykłady PRZEMOCY EKONOMICZNEJ

(na zdjęciu obok – wyniki burzy mózgów jednej z grup; hasło: SKUTKI PRZEMOCY)

***

 

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

Stosowanie przemocy wynika najczęściej z niemożności rozwiązania przez ludzi, kochania innych, nieumiejętności zrealizowania własnych możliwości. Nie mogąc kochać, człowiek zaczyna poniżać innych ludzi i sprawiać im ból. /Erich Fromm” Wojna w człowieku”/ (na zdjęciu obok – efekt dyskusji ŹRÓDŁA POWSTAWANIA I WZMACNIANIA AKTÓW PRZEMOCY W RODZINIE)

 • Przekonanie, że konflikty rozwiązuje się tylko za pomocą siły.
 • Chęć narzucenia swoich poglądów i przekonań.
 • Brak umiejętności panowania nad gniewem i złością, szybka utrata kontroli nad sobą.
 • Uzależnienia, z czego głównie alkoholizm.
 • Nieumiejętność porozumiewania się z drugim człowiekiem bez przymuszania i przemocy.
 • Osoba stosująca przemoc sama najczęściej była ofiarą przemocy.
 • Długo utrzymujące się bezrobocie, a co za tym idzie poczucie bezsilności, nieprzydatności i szukanie ucieczki w przemocy.
 • Przekonanie, że przemoc jest jedynym, skutecznym sposobem wychowania dziecka.
 • Zazdrość( np. mąż zazdrosny o lepsze zarobki żony, o jej przyjaźń z innymi mężczyznami)
 • Złe warunki życiowe( nie zawsze, często także w rodzinach o wysokim standardzie życia)- brak pieniędzy, długi, utrata pracy, problemy z utrzymaniem rodziny.
 • Wpływ otoczenia.
 • Kompleksy dotyczące własnej osoby- dzięki przemocy sprawcy mają poczucie władzy.
 • Chęć udowodnienia, że jest się najlepszym i najsilniejszym.
 • Problemy w opiece nad dzieckiem( Np. sprawcy nie mogą znieść płaczu dziecka, więc stosują przemoc, by rozwiązać ten problem).

Źródło informacji: www.niebieskalinia.pl

***

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

Możliwe jest zaprzestanie…

Po terapiach, po rozstaniach, różnych stratach, pod wpływem działań prewencyjnych instytucji pomocowych, czy porządkowych rozmów ze znajomymi, znajomych czy po prostu pod wpływem rodziny, bywa, że pojawia się refleksja i przerwanie pasma przemocy.

Jeden z uczestników warsztatów przyznał, że dopiero jego ciężka nieuleczalna choroba spowodowała w nim refleksje nt. jego dotychczasowego życia. Przestał używać przemocy wobec bliskich, stara się naprawić błędy.

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

(na zdjęciach – powyżej i obok – refleksje jednego z uczestników warsztatów; imiona fikcyjne)

***

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

Ofiary pamiętają… Pamiętają określenia, zwroty, wrzaski, porównania… Te słowa wciąż wywołują wiele negatywnych, bolesnych wspomnień, zadają ból… U niektórych koszmar trwa nadal… (na zdjęciu obok – negatywne określenia, jakie uczestniczki warsztatów słyszały/słyszą pod swoim adresem; to są ich skojarzenia ze słowem KOBIETA)

***

Poniżej na zdjęciach refleksje kobiet dotyczące przemocy wypracowane na naszych warsztatach. Wszystkie imiona są fikcyjne.

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom naszych warsztatów za doświadczanie z Waszą pracę i możliwość doświadczania niełatwego tematu.

Zachęcamy do korzystania z opracowanego przez nas Przewodnika dla ofiar przemocy: http://www.strefakobiet.org/kampania-16-dni-przeciwko-przemocy-wobec-kobiet-przewodnik/

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>