Kolejny zjazd Akademii Testów Dyskryminacyjnych za nami. Pracowite 2 dni w doborowym, jak zwykle zresztą, towarzystwie z prowadzącym tym razem Martonem Udvari, reprezentujący węgierską organizację NEKI (Biuro Obrony Prawnej Mniejszości Narodowych i Etnicznych,  którego celem jest ochrona mieszkających na Węgrzech mniejszości narodowych i etnicznych. Organizacja zapewnia pomoc prawną w sprawach związanych z dyskryminacją na tle pochodzenia etnicznego lub narodowości osoby poszkodowanej oraz w sprawach mających znaczenie dla realizacji zasady państwa
prawa).

„Sytuacja na Węgrzech nie jest wyjątkowa. Dyskryminacja przybiera bardzo liczne formy i jest powszechna w większości społeczeństw świata. W rzeczywistości, jest to problem do tego stopnia rozpowszechniony, że wiele krajów – a być może  większość – posiada odpowiednie ramy prawne dla konfrontacji naruszeń praw, które zwalczane są również międzynarodowym prawem ochrony praw człowieka. Metoda testu wykorzystuje rzeczone ramy prawne, pokazując jednocześnie, że krajowe przepisy antydyskryminacyjne są prawie zawsze skonstruowane w sposób niewystarczająco chroniący ofiarę (w istocie, bywają przypadki, kiedy prawo pośrednio chroni sprawców naruszeń poprzez utrudnienia procesowe). Tam, gdzie stosowne przepisy istnieją, często nie są egzekwowane, zaś ciężar dowodu jest wyzwaniem prawie niemożliwym do zrealizowania w praktyce.”  /Test na dyskryminację: Rozpoznawanie i ściganie naruszeń praw człowieka – Bea Bodrogi/

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet. Warsztaty tym razem w siedzibie warszawskiej Lambdy. Miło było! Dziękujemy!

*

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet. Marton Udvari (NEKI)

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet. Pracowicie warsztatowo.

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet. Pracowicie warsztatowo.

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet. Pracowicie warsztatowo.

*

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet. Arsenał z kubków z kawą musi być, wiadomo! Case study znieczula nawet złamaną nogę M.

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet. Obowiązkowy punkt programu.

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet. Obowiązkowy punkt programu.

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet. "Wieczorowo poro"

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet. „Wieczorowo poro”.

 

*Prowadzący warsztaty oraz uczestnicy i uczestniczki Akademii wyrazili zgodę na wykonanie zdjęć i publikację na stronie Strefy Kobiet. Dziękujemy!

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>