…„Uwikłani w Płeć. Feminizm i Subwersja Tożsamości” (1990), nie tylko stała się jednym z najbardziej poczytnych tekstów feministycznych, jest także uznawana za podstawowy tekst formułujący teoretyczne podstawy „Queer Theory”, czyli nurtu w studiach lesbijsko–gejowskich, który stara się wyswobodzić z teoretycznych narzuceń oraz z pojęć o różnicy między płciami, które są zdeterminowane socjalnie i kulturowo.

Aby wyjść poza kategorie płci konstruowanej kulturowo i opierającej się na różnicach między „męskim” a „kobiecym”, Butler unika klasyfikacji swoich rozważań jako „post–feministycznych”, biorąc za punkt wyjścia źródła pojęciowe i polityczne, które stanowią część tradycji feministycznej. Proponuje ona skupienie się na pojęciu naszego człowieczeństwa, czyli na tym, „co jest ludzkie”. Amerykańska filozofka kładzie nacisk na konieczność unikania definitywnego rozwiązywania różnic pojęciowych przez ujednolicanie poglądów, gdyż według niej to właśnie niezgoda utrzymuje witalność myśli i walki politycznej.

Poniżej wywiad przeprowadzony w lutym 2008 roku przy okazji prelekcji udzielonej przez Judith Butler w Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>