18 maja odbyło się w Piwnicy Kany w Szczecinie kolejne już, a ostatnie w tym roku akademickim, spotkanie w  ramach Gender dla średnio zaawansowanych. Dyskusje. Temat: „Kobieta – Kanon – Cenzura”.

Gościnią spotkania, które poprowadziły: dr hab. Agata Zawiszewska i dr Aleksandra Krukowska, była dr hab. Kamila Budrowska, prof. UB. Dyskusja dotyczyła kobiet, kanonu i cenzury, a w szczególności tego, jak cenzura XX w. wpływała na kanon literacki i obecność w nim pisarek.

Dziękujemy za niezmiernie ciekawe i wartościowe spotkanie, mnóstwo informacji i cennych szczegółów. Nie mniej dla nas cenne było obcowanie z osobą, dla której praca jest jednocześnie wielką pasją.

*Dr hab. Kamila Budrowska – prof. Uniwersytetu w Białymstoku, badaczka polskiej literatury współczesnej; jej zainteresowania naukowe obejmują krytykę feministyczną, tekstologię i edytorstwo oraz instytucje kontroli i rozpowszechniania tekstów literackich w XX wieku; autorka monografii: „Kobieta i stereotypy. Obraz kobiety w prozie polskiej po roku 1989” (Białystok 2000), „Literatura i pisarze wobec cenzury PRL. 1948-1958” (Białystok 2009), „Zatrzymane przez cenzurę. Inedita z połowy wieku XX” (Warszawa 2013).

 

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>