Uwaga!

Od września br. ruszamy z bardzo ciekawym projektem „Rodziny z wyboru” http://rodzinyzwyboru.pl/

 

rodziny

 

Projekt ma charakter ogólnopolski. Stowarzyszenie Strefa Kobiet poszukuje osób nieheteroseksualnych z terenu województwa zachodniopomorskiego, które żyją w związku nie krótszym, niż 6 miesięcy. Osób, które mieszkają ze sobą, bądź osobno, to akurat nie ma większego znaczenia. Trudno dotrzeć jest w szczególności do takich par spoza wielkich miast, tym bardziej liczymy na Waszą pomoc. Rozmawiajcie, szukajcie, polecajcie projekt, zachęcajcie do wzięcia udziału. Zapewnimy maximum komfortu osobom, które zechcą pozostać całkowicie anonimowe – kontakt z nimi może odbyć się wówczas wyłącznie przez Was (będziecie naszymi pośrednikami).

Obecnie rozsyłamy informacje do znajomych z prośbą by ci słali je dalej i tak na zasadzie kuli śnieżnej odszukujemy naszych potencjalnych respondentów.

We wrześniu będziemy rozsyłać on-line kwestionariusze ankiet lub przekazywać wersje papierowe osobom chętnym i kwalifikującym się do badania.

Projektem kieruje dr hab. Joanna Mizielińska we współpracy z Martą Abramowicz, Agatą Stasińska, dr Anną Strzałkowska,

dr Sylwią Urbańską, Aleksandrem Wasiak-Radoszewskim i dr Krzysztofem Arcimowiczem (http://rodzinyzwyboru.pl/o-nas/)

Główne cele projektu to:

  1. Prześledzenie różnorodności form „rodzin z wyboru” i uwarunkowań wpływających na ich kształtowanie się.
  2. Rozpoznanie potrzeb „rodzin z wyboru”, co może przyczynić się do stworzenia bardziej im przyjaznej polityki społecznej
  3. Poznanie dynamiki rodzicielstwa i sytuacji dzieci wychowywanych w „rodzinach z wyboru”.
  4. Uchwycenie na przykładzie „rodzin z wyboru” głębokiej złożoności przemian związków intymnych.
  5. Wypełnienie braku polskich i europejskich studiów empirycznych na temat „rodzin z wyboru”.

Projekt składa się z kilku etapów i technik badawczych, które zostały tak dobrane, by jak najpełniej i z różnych stron naświetlić wielowymiarowość życia rodzinnego i intymnego osób nieheteroseksualnych. Są to zarówno metody ilościowe jak i jakościowe: analiza dyskursu, badanie ilościowe, zogniskowane wywiady grupowe, badanie etnograficzne, indywidualne wywiady pogłębione (więcej w zakładce metody badawcze).

 

Kontakt z nami:

Małgosia: nr tel. 506 074 740, Karolina: 692 722 922 w godzinach 8.00-20.00

oraz

strefakobietszczecin@gmail.com

 

Zapraszamy do badania!

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>