Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet ONZ (CEDAW) z ostrymi uwagami dla Polski:

* Czas by Polska „podjęła działania w celu promowania równych praw dla kobiet oraz przeciwstawiała się podejmowanym przez różne podmioty, w tym Kościół katolicki, próbom zdegradowania polityki równościowej” (degradacją jest m.in. określanie polityki równościowej „ideologią”).

* Od dawna czas na ratyfikację konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet.

* Rzecznik Praw Obywatelskich „powinien m.in. podjąć działania zmierzające do ułatwienia kobietom składania skarg na molestowanie seksualne w pracy”.

* Należy też zwrócić „uwagę na nierówne płace, trudności w awansie, problemy z obecnością kobiet w polityce”.

* CEDAW zwraca uwagę na brak skutecznej walki z dyskryminacją i przemocą wobec kobiet, poprzez m.in. bylejakość edukacji seksualnej w Polsce.

* CEDAW rekomenduje Polsce zmianę ustawy aborcyjnej i zwraca uwagę na niekorzystne rezultaty powoływania się lekarzy na klauzulę sumienia.

 

ONZ POGROZIŁA NAM PALCEM! (A MOŻE TYM SAMYM PALCEM JUŻ PO PROSTU Z BEZSIŁY STUKA SIĘ W CZOŁO?)

PANIE/PANOWIE POSŁOWIE, ILE JESZCZE TAKICH UWAG USŁYSZYMY?!

WSTYD!

CZAS SKOŃCZYĆ Z TYM ZAŚCIANKIEM!!!

Źródło: http://wyborcza.pl/1,75477,16939022,ONZ_do_Polski__Musicie_zadbac_o_rownosc_plci__Nawet.html#ixzz3IduMrMqF

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>