logo strefa fejsbook

2 grudnia 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę nowelizującą Prawo o zgromadzeniach. W trakcie prac nad ustawą całkowicie zignorowano głos organizacji obywatelskich odmawiając zorganizowania wysłuchania publicznego w sprawie zmian, które będą miały wpływ na każdego obywatela i mieszkańca Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa wprowadza pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych oraz demonstracji organizowanych przez instytucje państwowe oraz związki wyznaniowe. Stanowi to zaprzeczenie obywatelskiego charakteru konstytucyjnej wolności zgromadzeń i może stanowić narzędzie służące do nadużycia władzy przez władzę publiczną.

W świetle Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka kluczowym czynnikiem dla oceny legalności zgromadzenia jest jego pokojowy charakter, a nie znaczna częstotliwość czy charakter organizatora (np. organ państwa lub związek wyznaniowy). Obowiązujące obecnie przepisy są w stanie skutecznie zabezpieczyć porządek publiczny oraz bezpieczeństwo samych protestujących. Świadczy o tym m.in. przebieg zgromadzeń, które odbyły się 11 listopada 2016 r. w Warszawie.

Z tego względu całkowicie zbędne są również proponowane normy rozgraniczające o co najmniej 100 metrów dwie demonstracje odbywające się w tym samym czasie w niewielkiej odległości od siebie. Takie rozwiązanie może doprowadzić do sytuacji, kiedy kontrmanifestacja straci kontakt z główną manifestacją, a tym samym zaburzona zostanie wolność publicznego wyrażania poglądów.

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny „wolność zgromadzeń pełni funkcję stabilizacyjną w odniesieniu do istniejącego ładu społecznego oraz politycznego, a przede wszystkim w stosunku do mechanizmu przedstawicielskiego. Jest formą aktywnego udziału obywateli w życiu państwa i przez to troski o dobro wspólne”.

Nie ma naszej zgody na arbitralne i nieuzasadnione ograniczenia wolności obywatelskich. Decyzja co do ich ograniczenia musi wypływać z silnych przesłanek bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Dziś nie ma takiego zagrożenia, a proponowana zmiana wydaje się być podyktowana względami politycznymi i wygodą władzy publicznej. Dlatego też stanowczo sprzeciwiamy się instrumentalnemu ograniczaniu naszych praw i wolności na potrzeby władzy politycznej.

Apelujemy do Senatorów RP o zatrzymanie dalszych prac na tą ustawą i odrzucenie jej w całości.

Jednocześnie zwracamy się do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta wobec tej ustawy, jeśli zostałaby przyjęta przez parlament.

1.    Amnesty International Polska
2.    Centrum Inicjatyw Obywatelskich
3.    Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
4.    Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
5.    Federacja Małopolska Pozarządowa
6.    Fundacja Autonomia
7.    Fundacja  Biuro  Inicjatyw  Społecznych
8.    Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
9.    Fundacja Centrum Cyfrowe
10.    Fundacja Dialog-Pheniben
11.    Fundacja e-Państwo
12.    Fundacja Frank Bold
13.    Fundacja im. Bronisława Geremka
14.    Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej
15.    Fundacja im. Stefana Batorego
16.    Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
17.    Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
18.    Fundacja „Korony Drzew” – dobre życie po 50
19.    Fundacja Kultura Liberalna
20.    Fundacja Machina Fotografika
21.    Fundacja Merkury
22.    Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
23.    Fundacja Normalne Miasto – Fenomen
24.    Fundacja Ocalenie
25.    Fundacja Panoptykon
26.    Fundacja Partners Polska
27.    Fundacji Pokolenia
28.    Fundacja Pole Dialogu
29.    Fundacja Polskie Forum Migracyjne
30.    Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
31.    Fundacja Proaktywni
32.    Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
33.    Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
34.    Fundacja Strefa Kobiet
35.    Fundacja SYNAPSIS
36.    Fundacja Wolność od Religii
37.    Helsińska Fundacja Praw Człowieka
38.    INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa
39.    Instytut Globalnej Odpowiedzialności
40.    Instytut Spraw Publicznych
41.    Kampania Przeciw Homofobii
42.    Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki
43.    Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym KROK DALEJ
44.    Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
45.    Polska Fundacja im. Roberta Schumana
46.    Polski Instytut Praw Człowieka i Biznes
47.    Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
48.    Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
49.    Sieć Obywatelska Watchdog Polska
50.    Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
51.    Stowarzyszenie BORIS
52.    Stowarzyszenie Dialog Społeczny
53.    Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne Ręką Dzieło
54.    Stowarzyszenie Homo Faber
55.    Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
56.    Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
57.    Stowarzyszenie Koalicja Karat
58.    Stowarzyszenie Klon/Jawor
59.    Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna
60.    Stowarzyszenie Krasnostawski Ruch Ekologiczny „VIRIDIS”
61.    Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
62.    Stowarzyszenie Na Górze
63.    Stowarzyszenia na rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności”
64.    Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT
65.    Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju
66.    Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko”
67.    Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
68.    Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
69.    Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
70.    Stowarzyszenie Projekt: Polska
71.    Świdnicka Masa Krytyczna – Świdnik Miasto Dla Rowerów
72.    Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
73.    Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Wszystkich, którzy chcą dołączyć do sygnatariuszy, prosimy o przesłanie maila na: kontakt@obserwatoriumdemokracji.pl.

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>