Warsztat „Metody wychowawcze” prowadzony przez Małgorzatę Mrozik w ramach projektu „GPS dla rodziny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS. Warsztat odbył się dzisiaj w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Kawiarenki dla mam) w Kołbaskowie.

Było energetycznie i refleksyjnie. Druga część w najbliższy wtorek. Do zobaczenia.

Fot. Kawiarenki dla mam

Fot. Kawiarenki dla mam

 

Fot. Kawiarenki dla mam

Fot. Kawiarenki dla mam

 

Fot. Kawiarenki dla mam

Fot. Kawiarenki dla mam

 

Fot. Kawiarenki dla mam

Fot. Kawiarenki dla mam

 

Fot. Kawiarenki dla mam

Fot. Kawiarenki dla mam

 

„GPS dla rodziny” – to projekt innowacyjny testujący, realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Realizacja projektu, którego przewodnim motywem jest poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia, przewidziana jest na okres: 01.03.2012 – 31.12.2014, na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:
A. Pracownicy OPS, PCPR oraz PUP zajmujący się problematyką wykluczenia społeczno-zawodowego;
B.

  1. Kobiety, po urodzeniu dziecka, w trakcie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego
  2. Kobiety, w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, które nie podjęły zatrudnienia po jego urodzeniu.

http://www.gpsdlarodziny.pl/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>