Efektywne zarządzanie sobą w czasie – warsztat dla kobiet

 

Cel warsztatu:

Czas jest cennym kapitałem, który warto z dużą starannością inwestować. Jednak jest on zasobem ograniczonym, niemożliwym do kupienia, zmagazynowania czy rozmnożenia.

Czas jest też nieuchwytny i tak naprawdę trudno nim zarządzać. Jedyne, co możemy zrobić to nauczyć się efektywnie zarządzać sobą w czasie, poprzez kontrolowanie tego, co robimy.

Zapraszamy Was do nauczenia się zarządzania sobą w czasie, zarówno w obszarze pracy, jak i w życiu prywatnym. Mamy ograniczoną ilość czasu i nie warto go już odtąd marnować!

 

Korzyści dla uczestniczek:

Uczestniczki warsztatu

– wykonają autoanalizę własnego stylu zarządzania sobą w czasie;

– poznają indywidualny styl zarządzania sobą w czasie poprzez zdiagnozowanie alokacji czasu na przykładzie osobistej sytuacji życiowej;

– nauczą się wyznaczać cele, ustalać priorytety i planować działania;

– nauczą się podejmować decyzje i realizować zadania.

Zapewniamy pracę w kameralnej grupie, przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku.

 

Organizacja pracy grupy:

Liczba osób: grupa zamknięta (do 10 osób)

Liczba spotkań: 1 spotkanie (4 godziny zegarowe)

Terminy spotkań: 22 listopada (sobota) 2014 r.

Godziny spotkania: 10.30-14.30

Miejsce spotkań: Szczecin, Aleja Papieża Jana Pawła II 15/12

Inwestycja: 57 zł

Zapisy: Małgorzata Mrozik tel. 506 074 740,
e-mail: strefakobietszczecin@gmail.com lub na stronie www.strefakobiet.org

 

Warsztaty poprowadzi:

mgr Małgorzata Mrozik (Mar-Ka S.C.) – wieloletnia trenerka z zakresu rozwoju osobistego – komunikacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych, kreatywnego myślenia, budowania poczucia własnej wartości, asertywności, radzenia sobie ze stresem i in. Dyplomowana trenerka biznesu i trenerka antydyskryminacyjna (ponad 500 godzin treningów grupowych i mentoringu), współpracująca głównie z organizacjami pozarządowymi (treningi, szkolenia, zarządzanie projektami UE). Socjolożka i pedagożka, absolwentka kilku kierunków studiów podyplomowych oraz Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, działaczka na rzecz obrony praw człowieka oraz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, współzarządzająca Stowarzyszeniem Strefa Kobiet, mentorka kobiet oraz animatorka zajęć dla kobiet i młodzieży.

 

Zapisy na warsztat:

  Efektywne zarządzanie sobą w czasie

  Imię i Nazwisko :*

  Adres E-Mail :*

  Numer telefonu :*

  Oczekiwania/sugestie

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Strefa Kobiet zgodnie z ustawą z dn.29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu rejestracji w bazie klientów SSK oraz w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub mailową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  Wyrażam zgodę

  zarządzanie_sobą_w_czasie

  Leave a Reply

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  You may use these HTML tags and attributes:

  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>