Podobnie jak w latach 2009 i 2011 obecnie zarobki kobiet są niższe o 1/4 od zarobków mężczyzn (wg. tegorocznej Diagnozy Społecznej prof. Janusza Czapińskiego). Mimo tego kobiety nie czują się dyskryminowane, co profesor argumentuje przywiązaniem do tradycyjnego podziału ról społecznych. Jego zdaniem zarabiający więcej mężczyzna spełnia się w swojej tradycyjnej roli i jest to o wiele korzystniejsze dla rodziny, niż sytuacja odwrotna, gdy rodzinę utrzymuje jedynie lub przede wszystkim kobieta.

Innego zdania jest pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, która uważa, że gdyby respondentom zostało inaczej sformułowane pytanie, nie używając słowa 'dyskryminacja’, odpowiedzi byłyby inne. „(…) gdy pytamy czy byli lub bywają gorzej traktowani ze względu na jakąś cechę – np. wiek, płeć czy religię – to często okazuje się, że tak było i przypominają sobie cały szereg takich sytuacji” – podkreśliła.”

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz poddała również w wątpliwość fakt, że Polacy odczuwają przywiązanie do tradycyjnego podziału ról. „Ok. 20 proc. Polaków uważa, że idealny model rodziny to tzw. tradycyjny, gdzie mężczyzna utrzymuje rodzinę, a kobieta troszczy się o dom. Ponad 50 proc. za najlepszy uznaje model partnerski, gdzie oboje małżonkowie pracują i dzielą się obowiązkami domowymi.” Obecnie role uległy wymieszaniu, kobiety i mężczyźni pracują, z tym że pokutuje w społeczeństwie przeświadczenie, ze po pracy to głównie kobieta powinna zajmować się domowymi obowiązkami. Tak też robi i właściwie za to jak prowadzi dom i wychowuje dzieci jest najczęściej oceniana. Mężczyzna oceniany jest najczęściej wg. tego jaką pracę zawodową wykonuje – tu faktycznie od lat nic się nie zmienia.

Źródło: http://praca.wp.pl/title,Kobiety-mniej-zarabiaja-ale-nie-czuja-sie-dyskryminowane,wid,16136468,wiadomosc.html

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>